Familieopstelling

Is in zijn eenvoud een krachtige en liefdevolle manier om naar complexe vragen te kijken.

Ieder mens hoort vanaf de geboorte bij een familie. Daarmee ontstaat binding bij allen die bij deze familie horen.

Elk familiesysteem is een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar evenwicht. Er komt rust op het moment dat alle zielen een plek krijgen die hen toekomt, en als niemand wordt uitgesloten en iedereen is geëerd.

Het systeem kent ook een aantal basis wetten. Binding, ordening en balans in geven en nemen. En wanneer deze in de knel komen te zitten kunnen er klachten te voorschijn komen. Die van allerlei aard kunnen zijn. Angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, ontbreken van kracht…..
We noemen dat verstrikkingen.
Vragen die je bezig houden in je leven kunnen dus heel divers zijn.

Deze therapeutische methode is ontwikkeld door Bert Hellinger.
Het maakt verstoorde verhoudingen binnen de familieverbanden zichtbaar. Dit kan door middel van een fysieke opstelling in de ruimte waarin de spanningsvelden zichtbaar worden.
Het is mogelijk om dit in een groep te laten plaatsvinden of in een individuele sessie.
Dit alles met als doel om de verstrikte energie te ontvouwen en los te maken.

De hond kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Welke interventie's laat de hond zien.